Budżet Obywatelski 2025 - Podstawowe informacje

 
 Ikona budżetu Budżet Obywatelski Miasta Starachowice - 2025

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Miasta Starachowice - 2025

Krótki opis

W tym roku będziemy decydować o tym, które projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2025 r. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 600.000 zł.

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

2024-12-30 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2025 R.

Drodzy Mieszkańcy,

W tym roku będziemy decydować o tym, które projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2025 r. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 600.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasto będzie traktowane jako jeden okręg wyborczy. Wystarczy zaprojektować przedsięwzięcia, na które warto wydać pieniądze, opisać swoje pomysły, a przede wszystkim zacząć działać!

Opłaca się decydować!

Pomysł

Uczestnicząc w planowaniu i rozdysponowaniu środków, mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Możemy wytyczyć tor jego rozwoju na następne lata, pomóc wprowadzić zmiany, o których rozmawiamy ze swoimi znajomymi, sąsiadami czy przyjaciółmi, a których nikt poza nami nie zauważał. Rozejrzyjmy się wokół i sami zdecydujmy, czego potrzebuje nasze osiedle, ulica, okręg!

Opisz swój pomysł, zbierz 10 podpisów osób, które go popierają i złóż projekt. Podczas głosowania to Ty i Twoi znajomi oraz pozostali mieszkańcy miasta zdecydują, na co wydać gminne pieniądze w 2025 r.


Kto może zgłosić projekt?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16. rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.


Jak przygotować formularz wniosku?

Gotowe formularze w formacie PDF lub DOC można pobrać ze strony internetowej https://konsultacje.starachowice.eu lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Na stronie znajdziesz też informacje, jak krok po kroku wypełniać formularz.

NOWOŚĆ

Wniosek można złożyć poprzez kreator na nowej stronie Budżetu Obywatelskiego.

https://konsultacje.starachowice.eu

PAMIĘTAJ !

KOSZT PROPONOWANEGO PRZEZ CIEBIE ZADANIA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ

600.000 zł


Gdzie złożyć wypełniony formularz/wniosek?

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia możesz złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@starachowice.eu.

NOWOŚĆ

Wniosek można złożyć poprzez kreator na nowej stronie Budżetu Obywatelskiego.

https://konsultacje.starachowice.eu

Wniosek złożony, co dalej?

Twój wniosek podlega weryfikacji pod względem poprawności i kompletności wypełnienia. Jeżeli czegoś w nim brakuje, bądź pojawił się błąd, zajmująca się Twoją sprawą komórka merytoryczna może zgłosić się do Ciebie o jego uzupełnienie lub poprawienie.

Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawione będą Radzie Miejskiej w Starachowicach i podane do publicznej wiadomości.


Promocja

Tylko od Państwa zależy, ile osób dowie się o Waszym projekcie. Możecie opowiedzieć o nim sąsiadom i znajomym, wykonać ulotki promocyjne, nagrać krótki film dotyczący problemu i udostępnić go w mediach społecznościowych. To Wasze miasto, działając aktywnie pomagacie zmieniać je na lepsze!


Głosowanie - czy to takie trudne?

Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który jest zameldowany na terenie miasta. Głosować będzie można na platformie internetowej budżetu obywatelskiego, dostępnej w okresie głosowania na stronie budżetu obywatelskiego miasta Starachowice http://.konsultacje.starachowice.eu/ lub głosując tradycyjnie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.


Wyniki głosowania

Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje

w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.


Harmonogramu realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego

1. Miejsce i termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego:

    a. Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,

    b. Od 03.06.2024 r. do 30.06.2024 r.

2. Termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do 05.08.2024 r.

3. Termin głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego:

     a. głosowanie internetowe od 02.09.2024 r. do 08.09.2024 r.

     b. głosowanie tradycyjne od 09.09.2024 r. do 13.09.2024 r.

4. Termin ogłoszenia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego: do 20.09.2024 r.


Termin

2024-05-08 - 2024-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2024-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Rafał Piwnik, Paweł Latała

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

600000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
Projekty mieszkańców 600000 1 600000 10 1 1 -

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2024-05-08
2024-05-07

Kampania informacyjna


Status
Aktywny
Termin
2024-05-07
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2024-06-03

Nabór projektów


Status
Oczekuje
Termin
2024-06-03 - 2024-06-30
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2024-07-01

Ocena merytoryczna


Status
Oczekuje
Termin
2024-07-01 - 2024-08-05
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2024-08-06

Ogłoszenie listy projektów


Status
Oczekuje
Termin
2024-08-06
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2024-09-02

Głosowanie


Status
Oczekuje
Termin
2024-09-02 - 2024-09-08
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2024-09-20

Wyniki końcowe


Status
Oczekuje
Termin
2024-09-20
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2024-12-30
Do góry