Złóż projekt

 
1

Kategorie projektów*


2

Szczegółowy opis projektu


Wprowadź tytuł projektu

Wprowadź podstawowe informacje o projekcie oraz cel realizacji

Wprowadź szczegółowy opis projektu, zakładane rezultaty, beneficjentów realizacji projektu oraz sposób utrzymania trwałości rezultatów projektu (ENTER rozpoczyna nowy akapit).

Wprowadź uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, problem, którego dotyczy oraz jaki będzie mieć wpływ na rozwój miasta i życie mieszkańców (ENTER rozpoczyna nowy akapit).

3

autorzy


Dodaj autora
4

Szacunkowy kosztorysKoszty utrzymania projektu


Jeśli tak, opisz jaka jest szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji i czego dotyczą te koszty (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji).

5

Informacje dodatkowe


Wprowadź adres strony internetowej w formacie http://adres_strony

Przesuń i upuść wskaźnik w orientacyjne miejsce realizacji projektu

Wyczyść

Wprowadź krótki opis miejsca realizacji projektu (nr działki, nazwa itp.)

6

Załączniki prywatne

Przyciskiem Dodaj załącznik prywatny możesz załączyć do wniosku pliki, które nie będą dostępne publicznie np. skany list poparcia, formularza wniosku itp.

Przeciągnij, aby dodać załączniki

Nazwa Status
{{ item.file.name}} {{ item.description}}Brak opisu

Załączniki publiczne

Przyciskiem Dodaj załącznik możesz załączyć pliki, które będą dostępne publicznie np. mapy, dodatkowe opisy itp.

Przeciągnij, aby dodać załączniki

(max 20MB)

Nazwa Status
{{ item.file.name}} {{ item.description}}Brak opisu
Resetuj Anuluj
Do góry