Konsultacje Urzędu  Budżet gminy

Konsultacje: budżet Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, opinii, oczekiwań i sugestii w zakresie zaprezentowanych projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040

Konsultacje zakończone 2023-12-08

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje: budżet Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040

Opis

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, opinii, oczekiwań i sugestii w zakresie zaprezentowanych projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040

Szczegółowy opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, opinii, oczekiwań i sugestii w zakresie zaprezentowanych projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040.
Konsultacje będą prowadzone w dniach 4-8 grudnia 2023 r.
Konsultacje prowadzone będą w formie:
- wyrażenia pisemnych opinii lub uwag poprzez dedykowany moduł Platformy Konsultacji Społecznych - Portal Partycypacji Społecznej, dostępny pod adresem internetowym http://konsultacje.starachowice.eu/ do dnia 8 grudnia 2023 r.
- wyrażenia pisemnych opinii lub uwag na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym do siedziby Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@starachowice.eu do dnia 8 grudnia 2023 r.
Prezydent Miasta Marek Materek zaprasza także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się we wtorek, 5 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Podstawa prawna

Regulamin Konsultacji Społecznych w Starachowicach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach, zmieniony Uchwałą Nr V/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.04.2016 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie prowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach

Obszar tematyczny

Budżet gminy

Administrator konsultacji

Tomasz Porębski

Termin konsultacji

2023-12-04 - 2023-12-08

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje wymagające podania przy rejestracji konta numeru PESEL

Termin archiwizacji

2024-02-29

Lokalizacja

Szerokość: 51.06224197628343

Długość: 21.067357101789746

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-12-04
2023-12-04

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2024 rok
Termin
2023-12-04 - 2023-12-08

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040
Termin
2023-12-04 - 2023-12-08
2023-12-05

Inne

Tytuł
Spotkanie konsultacyjne
Termin
2023-12-05 - 2023-12-05
Koniec konsultacji: 2023-12-08

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2024 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 17 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 11 0

Spotkanie konsultacyjne

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 14 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 611/2023 - 0

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 - 2040

Spotkanie konsultacyjne

Do góry